Over 10 years of experience

office@rorexpipe.com

+40 723 277 877

Zastosowania rur GRP/PAFSIN

Są szeroko stosowane w następujących obszarach:

Ujęcia i systemy dystrybucji wody pitnej i surowej
Kanalizacja deszczowa i bytowa ciśnieniowa i bezciśnieniowa
Instalacje kanalizacyjne
Zaopatrzenie elektrowni wodnych
Nawadnianie i drenaż
Systemy łodzi podwodnych
Systemy chłodzenia elektrowni
Instalacje przemysłowe
Wykładanie istniejących rur (kanałów) – proces reliningu
System rur bez wykopu otwartego – przeciskanie rur
W przemyśle chemicznym i petrochemicznym
Zastosowania specjalne, takie jak: odwiedzanie akademików i skrzyżowań, zbiorników na wodę itp.